Fóbia, pánik, depresszió, kényszerek, nárcisztikus és borderline esetek kezelése jungi analitikus pszichoterápiával

A hegy az individuációt szimbolizálja. Az individuáció a jungi pszichológia alapja, az önmegvalósítás folyamata, az egyéniséggé válás útja. C. G. Jung erről így ír: „Az individuáció fogalmának szerepe pszichológiánkban nem csekély. Az individuáció általában egyedi lények fokozatos átformálódása sajátlagos egyéniséggé, speciálisan pedig a lélektani individuum fejlődése, mint olyan lényé, aki különbözik az általánostól s a kollektív lélektantól. Ennélfogva az individuáció differenciálódási folyamat, amelynek célja az egyéni személyiség kifejlődése.”

A csónak szimbolizálja azt a közlekedési eszközt, amely a tudattalanban való utazást teszi lehetővé, anélkül, hogy abban elmerülnénk. A lélek háborgó tengerén hánykódó csónakot meg kell tanulnunk irányítani. Ez az önszabályozás, önkontroll szerepe, ami a pszichoterápia célja is.

A pszichoterápia alapja a terápiás kapcsolat, amit a terapeuta hoz létre, alakít ki. A terápiás kapcsolat alapja a holding funkció, ami tartást, feltétlen elfogadást jelent.Ezt szimbolizálja az emelő. Kiemeli jelenlegi helyzetéből a pácienst a terapeuta és tartja. Ez az anya-gyermek kapcsolat megfelelője, a handling funkciója. A terápiás kapcsolattal a terapeuta, a páciens egész kapcsolati rendszerét hivatott átdolgozni, a probléma súlyosságától függően, ami néha az anya-gyerek kapcsolat átdolgozását is jelenti!